- รถขุดเล็ก/Mini Excavator


 Add Line @ เพื่อสอบถามข้อมูลฟรี หรือสอบถามราคาพิเศษ
 
รถขุดเล็ก/ Mini Excavator
หมายถึง รถแมคโคร/รถแม็คโคร/รถแบคโฮ/รถขุด ขนาดเล็ก ที่มีน้ำหนักระหว่าง 1.5- 4 ตัน
เช่น รถแบคโฮขนาด KOMATSU PC15,PC20,PC25,PC30,PC35 และ PC40 เป็นต้น
 
คุณสมบัติและการใช้งาน
- เหมาะกับการทำงานในพื้นที่เล็กหรือแคบ
- มีขนาดของพื้นที่หน้างานไม่มาก แต่เกินกำลังการใช้แรงงาน

 

รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu

ดู Stock list เครื่องจักร

คลิกที่รูปค่ะLaughingLaughingLaughing

Picture Maker Model Status Note
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC50MR-2 KOMATSU PC50MR-2(1) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC50MR-2 KOMATSU PC50MR-2(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45R-8 KOMATSU PC45R-8(2) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45-1 KOMATSU PC45-1(1) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45-1 KOMATSU PC45-1(2) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45-1 KOMATSU PC45-1(3) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45-1E KOMATSU PC45-1E Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC45MR-1F KOMATSU PC45MR-1F  490,000 บาท  ตรวจเช็คระบบ
ไม่ทำสี
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC40-7 KOMATSU
PC40-7(2)

Sold out ปิดการขาย  
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC40-7 KOMATSU PC40-7(3) Sold out  ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-3 KOMATSU  PC40MR-3(1)  Sold out

ปิดการขาย

         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-3 KOMATSU  PC40MR-3(2)  Sold out
ปิดการขาย

         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-3 KOMATSU  PC40MR-3(3)  Sold out ปิดการขาย

         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(1) Sold out  ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(2) 650,000 บาท พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(3) Sold out  ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(4) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(5) 650,000 บาท พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(6) 650,000 บาท
พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-2 KOMATSU PC40MR-2(7) Sold out ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Kobelco SK40SR-3 KOBELCO SK40SR-3(1) Sold out ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร KOBELCO SK40SR-3 KOBELCO SK40SR-3(2) Sold out ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-1 KOMATSU PC40MR-1(3) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7E KOMATSU PC40-7E Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7E KOMATSU PC40-7E(2) 550,000 บาท พร้อมใช้งาน 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7 KOMATSU PC40-7(4) Sold out ปิดการขาย  
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7 KOMATSU PC40-7(5) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7 KOMATSU PC40-7(6) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-1 KOMATSU PC40MR-1(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40R-8 KOMATSU PC40R-8 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40R-8 KOMATSU PC40R-8(2) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40MR-1 KOMATSU PC40MR-1 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC40-7 KOMATSU PC40-7 490,000 บาท พร้อมใช้งาน 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC35MR-3 KOMATSU PC35MR-3 Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC35MR-2 KOMATSU PC35MR-2  770,000 บาท ตรวจเช็คระบบ
ทำสีใหม่
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC35MR-2 KOMATSU PC35MR-2(2) 620,000 บาท  พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Hitachi ZX35U HITACHI ZX35U Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC35R-8 KOMATSU PC35R-8 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-3 KOMATSU PC30MR-3  Sold out
ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-3 KOMATSU PC30MR-3(2)   Sold out
ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-3 KOMATSU PC30MR-3(3)

630,000 บาท

(มีไลน์หัวกระแทก)
 พร้อมใช้งาน
         
KOMATSU PC30MR-3(4)    พร้อมใช้งาน

         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-3 KOMATSU PC30MR-3(5)  Sold out
 ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร KOBELCO SK30SR KOBELCO SK30SR(2) Sold out
ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7E(5) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7E KOMATSU PC30-7E(6)  Sold out
เบรคเกอร์เจาะปูนในตัวแขน
 ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30R-8 KOMATSU PC30R-8(2)  420,000 บาท พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(3) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(5) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(6)  
Sold out
(มีไลน์หัวกระแทก)
ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(7)  
Sold out
(มีไลน์หัวกระแทก)
 ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(8) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(9)  580,000 บาท  ตรวจเช็คระบบ

         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร CAT305CR CAT 305CR Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร CAT 305CCR CAT 305CCR Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร CAT 304C CAT 304C  680,000 บาท  ตรวจเช็คระบบ
ไม่ทำสี
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร CAT 304CR CAT 304CR Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร CAT303.5C CAT  303.5C Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-1 KOMATSU PC30MR-1(2) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-1 KOMATSU PC30MR-1(3) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร ็Mitsubishi MM30T MITSUBISHI MM30T
420,000 บาท

(มีแอร์)
พร้อมใช้งาน 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Kobelco SK30SR-3 KOBELCO SK30SR-3 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-1 KOMATSU PC30MR-1 480,000 บาท ตรวจเช็คระบบ
ทำสีใหม่ 
         
รถแม็คโคร KOBELCO SK30SR KOBELCO SK30SR 480,000 บาท พร้อมใช้งาน 
         
 รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-6 KOMATSU PC30-6 Sold out
ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-6 KOMATSU PC30-6(2) 360,000 บาท
ตรวจเช็คระบบ
ทำสีใหม่
 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(3) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(4) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(5) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(6)  
Sold out
(มีแอร์)
ปิดการขาย
         
KOMATSU PC30-7(7)    พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30-7 KOMATSU PC30-7(8)  490,000 บาท  พร้อมใช้งาน
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC30MR-2 KOMATSU PC30MR-2(4) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC30-7E KOMATSU PC30-7E(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร KOMATSU PC30-7E KOMATSU PC30-7E(3) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC30-7E KOMATSU PC30-7E(4) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแม็คโคร YANMAR VIO30 YANMAR VIO30 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร YANMAR VIO30 YANMAR VIO30 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร HITACHI ZX30U HITACHI ZX30U Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร IHI 30JX IHI 30JX Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร KUBOTA KX033 KUBOTA KX033 280,000 บาท พร้อมใช้งาน 
         
รถแม็คโคร KUBOTA U-30-3 KUBOTA U-30-3 Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC25-1 KOMATSU PC25-1(1) 380,000 บาท ตรวจเช็คระบบ
ทำสีใหม่
 
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC25 KOMATSU PC25-1(3) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC25-1 KOMATSU PC25-1(4) Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC25-1 KOMATSU PC25-1(5) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC20MR-2 KOMATSU PC20MR-2 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC20MR-2 KOMATSU PC20MR-2(2) Sold out ปิดการขาย 
         
รถแม็คโคร KOMATSU PC20-6 KOMATSU PC20-6 Sold out  ปิดการขาย
         
KOMATSU PC20-7  Sold out ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Komatsu PC20-5 KOMATSU PC20-5 Sold out ปิดการขาย 
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร KOBELCO SK024 KOBELCO SK024 Sold out  ปิดการขาย
         
รถแบคโฮ/รถแม็คโคร Kobelco SK007-3 KOBELCO SK007-3 Sold out ปิดการขาย 
         

ช่วยคุณสร้างธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
- ช่วยให้การมีรถขุดใช้ในธุรกิจคุณ เป็นการเพิ่มศักยภาพอย่างแท้จริง เพราะรถขุดพร้อมใช้งานเต็มที่
- ช่วยประหยัดต้นทุน ได้ราคาดีที่สุดในตลาด ถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าที่คิด
- มั่นใจว่าได้รถขุดนำเข้าญี่ปุ่นสภาพดี เพราะผ่านมาตรฐานการตรวจเช็คครบทุกรายการ 100%ทุกคัน
- เหมือนมีเพื่อนคอยดูแล และให้คำปรึกษาการใช้งาน เพราะมีระบบรับประกันและบริการหลังการขาย
  (และสามารถส่งรถขุดกลับมา Overhualได้)


ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน
     

ติดต่อสอบถามและทดสอบสินค้า
 คุณอภิเดช  098-256-4422

 คุณวสันต์ 081-845-9185


 @ktbmotor (มี@ด้านหน้าด้วยค่ะ)   
 


 

โลโก้ บริษัท กระทุ่มแบน มอเตอร์ จำกัด
นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้  
ไม่ผ่านการใช้งานในไทย
มีบริการดูแลหลังการขาย
สามารถทดสอบรถ ทดลองขับได้
Visitors: 469,460